Sociale netwerken

Om nieuwe collega’s een warm welkom te heten, is het van belang om in het onboarding programma sociale contacten en binding met nieuwe collega’s te faciliteren en stimuleren.

Het gaat hierbij met name om het faciliteren van (in)formeel contact van nieuwe medewerkers met verschillende collega’s, leidinggevenden en andere nieuwe medewerkers. Dit kan door het organiseren van een uitje of een borrel, maar een gezamenlijke lunch kan de binding ook al bevorderen. Uiteraard blijft het faciliteren en stimuleren van sociale netwerken belangrijk om medewerkers ook na de inwerkperiode te behouden.

Tips:

  • Organiseer door het hele eerste jaar heen trainingen of bijeenkomsten waar nieuwe medewerkers elkaar georganiseerd ontmoeten en van elkaar kunnen leren.
    Dit zorgt voor gezamenlijk leren, kennismaking en binding met elkaar.
  • Laat buddy’s en leidinggevenden, wanneer zij dat willen, een cursus coaching volgen.
    Deze cursussen richten zich ook op de sociale impact van coaching.
  • Ideeën voor het stimuleren van sociale netwerken:
    Een introductielunch voor de nieuwe medewerkers (niets is zo vervelend alleen te moeten lunchen op de eerste werkdag) of koken met de directie (op een informele manier kennis maken). Een ander idee om binding te stimuleren is het uitdelen van een bingokaart aan nieuwe medewerkers zoals te zien is in het figuur hieronder. Op de bingokaart staan opdrachten voor de nieuwe medewerker met als doel collega’s, de cultuur, de organisatie en de werkomgeving te leren kennen.

Download onderstaande afbeelding [pdf]

Voorbeeld:

Maak een smoelenboek. Zo heeft de nieuwe medewerker al snel een gezicht bij de verschillende collega’s en leidinggevenden. Dit doet een organisatie uit de GGZ met behulp van een ‘wie is wie’ app